Yağ Tutucu

Yağ Tutucu : Atık su üreten kuruluşlar, zararlı ve rahatsız edici koku veren, tesisata zarar verebilecek sıvıların sisteme verilmeden önce uygun işlemlerden geçirilerek önişlemini yapmak yükümlülüğündedirler. Avrupa’da uygulanmakta olan düzenlemelere göre bir mutfağa/eviyeye sahip işyerlerinde (restoranlar, kantinler, kafeler, oteller, et işleme tesisleri, fastfood işletmeleri vs.) atık sular
kanalizasyon sistemine direk bağlanmadan önce bir ayrıştırılma işlemine tabi tutulmak zorundadır.Dikdörtgen (Yerüstü) Yağ  Tutucu – Bağdat / Irak Bu kuruluşlar, atık suyun yağlardan arındırılması için DIN 4040/ EN 1825 standartlarına uygun Yağ Ayırıcı kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde yağ içeren atık sular ve bunların içindeki küçük tanecikler borularda daralmalara ve korozyona neden olarak atık su sistemini tıkanmasına ve arıtma tesislerine zarar vererek büyük maddi kayıplara sebep olabilirler. Bu kurala tabii olan işyerlerine en basit örnek olarak mutfağa sahip olan işyerleri, kasaplar ve et işleme
tesisleri gösterilebilir. Ülkemizde de Yağ Ayırıcıların kullanımı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve T.C. Resmi Gazetesinde 19.04.2005 tarihinde yayınlanan 25791 ve 30.03.2010 tarihinde yayınlanan 27537 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre kanunen zorunludur. Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin (WWF) açıkladığı bilgilere
göre; “1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine sebep olmaktadır”. Evsel atık nedeniyle oluşan su kirliliğinin yüzde 25’ini bitkisel atık yağların oluşturduğu, sudan hafif olduğu için su yüzeyinde kalan bitkisel yağların havadan suya oksijen transferini engelleyerek, canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Yağ Kapanı

Yongrad® olarak sizlere sunduğumuz ürünleri, ağır yağları ve yüzen yağları bertaraf etmek için güvenle kullanılabilirsiniz.
Ürünlerimizi; Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Polipropilen (PP) ve Paslanmaz çelik (AISI 304) malzemeden imal ederiz. Yağ Ayırıcı ile alınmak istenen yağ / gres; suda kısmen veya tamamen çözünmeyen ve sabunlaşabilen, yoğunluğu 0,95 g/cm3’ten daha az olan bitki (sebze) ve/veya hayvan kaynaklı maddelerdir. Çalışma Prensibi: suyun ve yağın yoğunluk farkı prensibine göre çalışır. Akan sıvı ara bölmelerde tutulur ve hızı kesilir, atık suyun içindeki yağlar ve gres sudan hafif olmaları nedeniyle, bir müddet sonra ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, arındırılmış olan atık su, yağ ayırıcının çıkışından atık su tesisatına gönderilir. Yağ tutucunun ayrıştırdığı yağlar; biodizel tesislerinde veya geri kazanım tesislerinde işlenerek yakıt, sabun gibi maddelere dönüşür. Bu şekilde çevre kirliliği önlenerek aynı zamanda ekonomik geri dönüşüm sağlanmış olur. ( Bknz. Plastik Tank

Yağ tutucuları ve ayırıcıların kullanım alanları:

 • Yemek Sanayileri
 • Lokanta ve Restoranlar
 • Kantinler ve Kafeteryalar
 • Hastaneler
 • Oteller ve Tatil Köyleri
 • AVM’lerin yemek bölümleri
 • Mezbahalar ve Et işleme tesislerinde
 • Şarküteriler ve Süt İşleme Tesisleri
 • Evlerde ve Sitelerde
 • Oto Yıkamalar ve Tamirhaneler
 • Bulaşıkhaneler