İmalat veya arıtma süreçlerinde tehlikeli veya rahatsız edici hava akımları oluşur ve Yongrad® olarak bizler bunların bertarafı için ürünler ve sistemler üretmekteyiz. Kimyasal Atık Gaz grubundaki ürünlerimizin tamamı korozyona ve aşındırıcı kimyasallara dirençli olması için plastikten veya paslanmaz çelikten imal edilir.

Hava Kollektörleri

Kimyasal ortamdaki havayı uzaklaştırmak/nakletmek için kullanılan kanal sistemleri; dairesel ve dikdörtgen olarak imal edilir. PP, PVC, HDPE, Paslanmaz gibi malzemelerden standart ölçülerde veya projenize uygun olarak imal edilir.          .     

Biyofiltre

Biyofiltrasyon biyolojik koku ve atık hava akımlarının yer alan diğer uçucu hava kirleticileri parçalama mikroorganizmaları kullanan bir hava kirliliği kontrol teknolojisidir. Biyofiltrasyon işlemi sırasında kirli hava biyolojik filtre dolgu malzemesi boyunca pompalanır. Havadaki kötü kokulu kirletici partiküller, filtre dolgu malzemesi üzerine adsorbe edilir ve su filmi tarafından emilir. BİYOFİLTRASYON SÜRECİ Biyolojik hava filtrasyonu işlemleri, doğal […]

Gaz Yıkayıcı (Scrubber)

{:tr} Kimyasal reaksiyonlarda ve proseslerde açığa çıkan gazlar genelde insan sağlığına zararlıdır ve bunların arıtılarak belirli limitlere düşürülmesi gerekir. Bu arıtma işlemi farklı tiplerdeki gaz yıkayıcı ünitelerle olur. Gaz yıkayıcılar temizleme işlemini fiziksel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştirirler. Kullanım yerine, prosese ve açığa çıkan gaza bağlı olarak bu üniteler farklı tiplerde ve kapasitelerde olabilir. Bizim size [...]