Kimyasal reaksiyonlarda ve proseslerde açığa çıkan gazlar genelde insan sağlığına zararlıdır ve bunların arıtılarak belirli limitlere düşürülmesi gerekir.

Bu arıtma işlemi farklı tiplerdeki gaz yıkayıcı ünitelerle olur. Gaz yıkayıcılar temizleme işlemini fiziksel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştirirler.

Kullanım yerine, prosese ve açığa çıkan gaza bağlı olarak bu üniteler farklı tiplerde ve kapasitelerde olabilir.

Bizim size sunduğumuz gaz yıkayıcılar yüksek performans ve düşük salım değerlerini elde etmek için doğru boyutlandırılır ve gerekli temel ekipmanlarla (pompa, fan) tamamlanır.

Ayrıca Yongrad olarak size sunduğumuz gaz yıkayıcılarda pH, iletkenlik, sıcaklık, seviye kontrolleri otomatik yapılarak mevcut otomasyonla optimizasyonu sağlanır.

Gaz Yıkayıcıların Uygulama Alanları:

– Amonyak indirgenmesi
– Kimyasal kirleticilerin azaltılması
– Biyolojik filtreler için ön işlem
– Koku giderme
– Kurutma tesisleri hava saflaştırılması
– Arıtma tesislerinde hava temizleme
– Hava nemlendirme
– Duman azaltma
– Dökümhaneler
– Metal kaplama tesisleri
– Kimyasal tesisler
– Boya tesisleri

Gaz Yıkayıcıların Temel Özellikleri:

– Prosese bağlı olarak %99 verim sağlanır.
– PP, HDPE, PVC, PVDF ve paslanmaz gibi malzemelerden imal edilebilir.
– Agresif ve aşındırıcı bileşiklere uygun olarak tasarlanırlar.
– Çok az bakım gerektirirler.
– Fonksiyonel, güvenli ve tam otomatiktirler.