Hava Kollektörleri

Kimyasal ortamdaki havayı uzaklaştırmak/nakletmek için kullanılan kanal sistemleri; dairesel ve dikdörtgen olarak imal edilir. PP, PVC, HDPE, Paslanmaz gibi malzemelerden standart ölçülerde veya projenize uygun olarak imal edilir.          .     

Read More

Biyofiltre

Biyofiltrasyon biyolojik koku ve atık hava akımlarının yer alan diğer uçucu hava kirleticileri parçalama mikroorganizmaları kullanan bir hava kirliliği kontrol teknolojisidir. Biyofiltrasyon işlemi sırasında kirli hava biyolojik filtre dolgu malzemesi boyunca pompalanır. Havadaki kötü kokulu kirletici partiküller, filtre dolgu malzemesi üzerine adsorbe edilir ve su filmi tarafından emilir. BİYOFİLTRASYON...

Read More

Wet Bench

Islak banklar yarı iletken üretiminde kullanılır ve tipik olarak çeşitli kimyasallar ve aşındırma yoluyla işlemden geçirmek için çok sayıda tank içerir. Bu banklar tipik olarak temiz odalarda bulunur ve belirli güvenlik ve üretim standartlarını karşılaması gerekir. Plastik ıslak banklar bu standartları karşılar ve Polipropilen (PP), Polivinil Klorür (PVC), Poliviniliden...

Read More

Dozlama Üniteleri

Birçok proseste, tüketimde veya endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir bir ürün üretmek için kimyasal maddelerin ilave edilmesi gerekir. Yongrad® olarak kimyasal proseslerinizde tüketimlerde istikrar uyumluluğu sağlamak için depolama tankları, pompalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere paket dozaj üniteler tasarlıyor ve imalatını yapıyoruz. Paket dozaj üniteleri sayesinde, sıvı veya granül halindeki...

Read More

Lamelli Çöktürme Tankı

Lamelli tanklar, sıvı içinde yüzen katı parçacıların ayrıştırılması için kullanılır. Genellikle 50 mikron ve daha büyük parçacıklar suda kendiliğinden ayrılır, fakat daha küçük parçalarda kimyasal dozajı ile topaklanarak çökeltme işlemi uygulanır. İçinde parçacılar olan su, belli bir yükselen açısı olan lamel kümesinin içinden geçirilerek sedimantasyon/çöktürme işlemi oluşur. Bu yöntem, basit çöktürme işlemlerine...

Read More
  • 1
  • 2